“Tunel myśli życia”, książka Adriana Rajtara została wydana