Trzy nowe opinie o książce „Żołnierka gorejąca” Mirosławy Kosteckiej