Nasz Pisarz Michał Niedbalski, Autor książki „W sidłach uczuć” przekaże całe honorarium ze sprzedaży na zbiórkę chorej Zosi z SMA.